กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามโครงการ “ด้วยรักและห่วงใยจากใจ กระทรวงแรงงาน”


วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารการเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานและนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 10,000 ถุง โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณโถง ชั้นล่าง กระทรวงแรงงาน


รับข่าวสารกรม