กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ร่วมประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565


   วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม และมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยรองอธิบดีทุกกรมเข้าประชุมด้วย


รับข่าวสารกรม