กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565


          วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก โดยในปีนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานฯ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด (สสค. ตราด) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก (สสค. นครนายก) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา (สสค. พะเยา) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด (สสค. ร้อยเอ็ด) และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน (สสค. ลำพูน) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          ต่อมาเวลา 16.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ และนางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. แสดงความยินดีกับ สสค. ตราด สสค. นครนายก สสค. พะเยา สสค. ร้อยเอ็ด และ สสค. ลำพูน ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ โถงหน้าห้องประชุมกรมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน