กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี


        วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.50 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สู่สาธารณประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 25 ทีม จากเครือข่ายภาคีภาครัฐ เอกชน นายจ้างและลูกจ้าง โดยมี นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ นายไกรสร ลาภตระการ สค.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สนามกอล์ฟ Flora Ville Golf & Country Club จ.ปทุมธานี