กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 1/2566


     วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบ กำหนดการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศผลการคัดเลือกสตรีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพื่อพิจารณารายงานความคืบหน้าในการเตรียมงานของคณะทำงานเตรียมการจัดงาน วันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 คณะ

-คณะทำงานฝ่ายพิธีกร และมอบรางวัล
-คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
-คณะทำงานฝ่ายจัดหาบุคคล ลงทะเบียนและต้อนรับผู้เข้าร่วมงานวันสตรีสากล
-คณะทำงานฝ่ายสถานที่ พยาบาล ความปลอดภัย
-คณะทำงานฝ่ายกิจกรรมงานวันสตรีสากล
และการนำเสนอรูปแบบการจัดงานและการตกแต่งสถานที่วันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน