กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 42 ปี ก้าวสู่ปีที่ 43 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ


     วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานพร้อมด้วย นายพฤกษ์ พรหมพันธุม เลขานุการกรม(กสร.) มอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 42 ปี ก้าวสู่ปีที่ 43 ฐานเศรษฐกิจ โดยมี คุณบากบั่น บุญเลิศ บรรณาธิการอำนวยการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เป็นผู้รับมอบณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 อินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ (ตึกเนชั่น) ถนนบางนา ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน