กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สสค.พระนครศรีอยุธยา และพนักงานตรวจความปลอดภัย ศปข.1


       วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สสค.พระนครศรีอยุธยา) ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       ต่อมาเวลา 13.30 น. อธิบดี กสร. ได้เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจความปลอดภัยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 พระนครศรีอยุธยา (ศปข.1) ณ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 พระนครศรีอยุธยา (ศปข.1)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line