กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการข่าวภาคเช้า ประเด็น : ครม.อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 3 ฉบับ


        วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการข่าวภาคเช้า ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ FM 92.5, 97.00 MHz, AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ประเด็น : ครม.อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 3 ฉบับ ที่มา สาระสำคัญ และการบังคับใช้ร่างประกาศคณะกรรมการฯ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและ ครม.มีมติเห็นชอบ สัมภาษณ์โดย นายเอกกะวิน กากะนิก นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน