กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการ กสร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 93 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย


          วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์  โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการ กสร. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 93 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ถนนวิภาวดี เขตดินแดง กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน