กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. นำคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมวิถีชุมชนบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่


          วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ และคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการกองทุนความปลอดภัยฯ เข้าเยี่ยมชมวิถีชุมชนของบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นายฉลาดวิทย์ ประเทืองมาศ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในการเยี่ยมชมวิถีชุมชนของบ้านเกาะกลาง ประกอบด้วย การทำผ้าปาเต๊ะ การเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อผลิตน้ำผึ้ง การทำเรือหัวโทงจำลอง และการทำนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ของบ้านเกาะกลาง ซึ่งเป็นวิถีชีวิต แบบชาวมุสลิมท้องถิ่น ที่มีศิลปะและวัฒนธรรมสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานานกว่า 50 ปี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน