กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดสวัสดิการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ผ่านระบบออนไลน์


     วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดสวัสดิการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และให้ความร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยและกรมอนามัย โดยกำหนดเป็นนโยบายส่งเสริมการจัดสวัสดิการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และช่วงบ่ายมีการเสวนา หัวข้อ “การจัดสวัสดิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ” โดยมี นางสุภี สีทองทาบ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรร่วมการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน