กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566


          วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบการนำเสนอรูปแบบการจัดงานและการตกแต่งสถานที่วันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพื่อพิจารณา รายงานความคืบหน้าในการเตรียมงานของคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะทำงานฝ่ายพิธีการ และมอบรางวัล คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะทำงานฝ่ายจัดหาบุคคล ลงทะเบียนและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน คณะทำงานฝ่ายสถานที่ พยาบาล ความปลอดภัย และคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมงานวันสตรีสากล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี นายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน