กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ประจำปี พ.ศ. 2566


     วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ผู้บริหาร และข้าราชการเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีพิธีวางพานพุ่มสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านงานช่าง การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจมาตรฐานฝีมือแรงงานมีเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน และอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วมภายในงาน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน