กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดีและจังหวัดปทุมธานีที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ


          วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการ สถานประกอบกิจการในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และสถานประกอบกิจการในจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายไกรสร ลาภตระการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้แทนสถานประกอบกิจการที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมภายในงาน ณ ห้องประชุมบริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด ถนนติวานนท์ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน