กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21


       วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่างจ้าง ชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กรรมการผู้แทนภาครัฐ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญเพื่อทราบสถานการณ์เศรษฐกิจและแรงงาน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการติดตามผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มเติม จำนวน 11 สาขา ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ อาคารกระทรวงแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบแอพพลิเคชั่น : Zoom Cloud Meeting


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line