กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)


              วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.15 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน