กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง ครั้งที่ 1/2566


          วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ เลขาธิการมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย นายไพโรจน์ พันธคาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน นางสาวปัญจโฉม สุขนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ผู้แทนกองบังคับการตำรวจจราจร ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และคณะอนุกรรมการ รวม 25 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

          การประชุมดังกล่าวเพื่อทราบผลการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยฯ (งานขนส่ง) ประจำปี 2565 และร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการสำหรับการดำเนินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยฯ ในงานที่มีการประสบอันตรายสูง (งานขนส่ง) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รูปแบบ และวิธีการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2566


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน