กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


        วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นางสุนีย์ ยิ้มย่อง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแหนมดอนเมืองเจริญศรีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line