กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2566 ของสหภาพแรงงาน อี ที เอ


                  วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 10.50 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2566 ของสหภาพแรงงาน อี ที เอ โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเป็นเกียรติในการประชุมพร้อมปฐากถาพิเศษ มีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน นายพัฒนชาต ชุมทอง สค.สมุทรปราการ จนท.สรส. เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ร้านอาหารบ้านระหัดน้ำ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line