กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมตรวจเยี่ยม สนับสนุน ชี้แจง แนะนำ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง


            วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมตรวจเยี่ยม สนับสนุน ชี้แจง แนะนำ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายจเร พูลช่วย สสค.ตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ จังหวัดตรัง


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line