กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง


        วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วย นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการทำงาน โดยมี นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน