กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

จับกัง1! หายห่วง หลังสั่ง กสร.ประสานนายจ้าง "ไรเดอร์สะดวกซื้อ" จ่ายค่าจ้างแล้ว


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หายห่วง กรณีพนักงานไรเดอร์ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งไม่ได้รับค่าจ้าง สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานนายจ้างผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างแทนซับคอนแทรคครบถ้วนแล้ว

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีสื่อออนไลน์นำเสนอข่าว “ไรเดอร์ 70 คน ร้องไม่ได้ค่าจ้างครึ่งเดือน” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 พนักงานไรเดอร์ร้านสะดวกซื้อกว่า 70 คน ร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอด มายังผม ผ่านทางโฆษกกระทรวงแรงงาน (การเมือง) ว่าไม่ได้รับค่าจ้างกว่าครึ่งเดือนนั้น ผมได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที เบื้องต้นได้รับรายงานว่า พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (สรพ.1) โทรศัพท์ประสานนายจ้างที่เป็นผู้ว่าจ้างซับคอนแทรค มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้จ้างผู้รับจ้างงานช่วง (Sub-contractor) ส่งลูกจ้างไปทำงานเป็นไรเดอร์ร้านสะดวกซื้อกว่า 70 สาขาๆ ละ 1 คน ทำหน้าที่ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยรับเงินค่าแรงและค่าตอบแทนจากผู้รับจ้างงานช่วงโดยตรง เมื่อทราบว่าซับคอนแทรคมีการค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนกว่าครึ่งเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนายจ้างจึงจ่ายค่าจ้างให้แก่ไรเดอร์ร้านสะดวกซื้อกลุ่มนี้แทนซับคอนแทรคครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ผมขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง ให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน รู้สิทธิหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงานต่อไป

          ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า หากนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหากฎหมายคุ้มครองแรงงานสามารถปรึกษาพนักงานตรวจแรงงาน ได้ที่ สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน