กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัยฯ สำหรับนายจ้างในสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1


          วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้างในสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 โดย นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานในพิธี พร้อมด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 และ เขต 10 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ผู้แทนนายจ้าง ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันนออก จำนวน 50 คน ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนความปลอดภัยฯ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และแนวทางการเขียนคำขอกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย รวมทั้งเงื่อนไขการขอรับเงินกู้ เอกสารด้านการเงินประกอบการยื่น และการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน