กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

รมว.เฮ้ง ห่วงเหตุรถดั๊มทับลูกจ้างเสียชีวิต สั่ง กสร. กับ สปส. หาสาเหตุและเร่งช่วยเหลือตามสิทธิพึงได้


           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงใยกรณีอุบัติเหตุรถดั๊มทับลูกจ้างเสียชีวิต จ.สมุทรปราการ สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ที่ญาติพึงได้รับตามกฎหมาย พร้อมเตือนนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีก

           นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีการเกิดอุบัติเหตุกระบะดั๊มทับลูกจ้างเสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผมจึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นได้รับรายงานจากพนักงานตรวจความปลอดภัย สสค.สมุทรปราการ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 ว่าผู้เสียชีวิต คือ นายพิชิต ยิ้มสาระ อายุ 50 ปี เป็นลูกจ้างรับเหมาก่อสร้างถนนของห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในซอยบางปลา 22 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สถานที่เกิดเหตุเป็นลานถมพักดินกว้างประมาณ 2 ไร่ พบร่างลูกจ้างผู้เสียชีวิตถูกกระบะดั๊มของรถบรรทุกหกล้อทับเสียชีวิตคาที่ จากเหตุการณ์สูญเสียดังกล่าว ผมขอแสดงความเสียใจกับญาติ ครอบครัวของลูกจ้างผู้เสียชีวิต มา ณ โอกาสนี้ และขอฝากไปถึงนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเช่นนี้อีก ทั้งนี้ ผมสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ที่ญาติผู้เสียชีวิตพึงได้รับ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน จากกองทุนเงินทดแทนอย่างเต็มที่

           นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร. ได้มอบหมายพนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 จ.สมุทรปราการ ประสานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากนายจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือญาติของลูกจ้างผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานว่านายจ้างมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือไม่ หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

         ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี แจ้งว่าญาติลูกจ้างผู้เสียชีวิตจะมีสิทธิได้รับเงินดังนี้ 1.ค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เช่น ค่าทำศพ จำนวน 50,000 บาท จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ และค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต จำนวน 120 เดือน เป็นเงิน 1,267,560 บาท จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ และ 2. เงินบำเหน็จชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จำนวน 400.35 บาท (จำนวน 3 งวด) เฉพาะส่วนของลูกจ้าง จ่ายให้แก่ทายาทต่อไป


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน