กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการ กสร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยมี นายผรณเดช พูนศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์แนวหน้า ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line