กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน สสค.สุราษฎร์ธานี และ ศปข.8 (สุราษฎร์ธานี)


         วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วย นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 (สุราษฎร์ธานี) โดยมี น.ส.บุศรา บุศยะรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 (สุราษฎร์ธานี)

         ต่อมาเวลา 11.00 น.เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน