กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์รายการเล่าสู่กันฟัง ประเด็น “ครม. ผ่านหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยกระดับมาตรฐานการจ้าง-รักษาเพิ่มสิทธิวันหยุดพิเศษ”


          วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 15.40 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมาย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์รายการเล่าสู่กันฟัง ประเด็น “ครม. ผ่านหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยกระดับมาตรฐานการจ้าง-รักษาเพิ่มสิทธิวันหยุดพิเศษ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz. ณ ห้องทำงาน ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน