กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมด้านแรงงานนอกระบบ กลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝากภูเวียง จ.ขอนแก่น


       วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วย นายมาโนช ปริสุทธิพุทธิญาณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านแรงงานนอกระบบ กลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝากภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน