กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์และการสร้างภาคี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting


        วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์และการสร้างภาคี ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ ผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 และเรื่องเพื่อพิจารณา กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2566 โดยมี  นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom meeting ณ ห้องทำงาน ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน