กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านทุ่งโพธิ์ จ.พิจิตร


     วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านทุ่งโพธิ์ จ.พิจิตร เพื่อส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีการรวมกลุ่ม ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ นางสาวเกษร เกิดหลำ สสค.พิจิตร ประธานกลุ่มฯ สมาชิกกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน