กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2


         วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2566 โดยเป็นการเสวนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ เช่น แรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด เครือข่ายจิตอาสาเพื่อการป้องปรามการทุจริต เป็นต้น ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน