กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


          วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.45 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี (กสร.)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมการบรรยายหัวข้อ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกับบทบาทในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ รวมทั้งสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันและประมวลกฎหมายยาเสพติดและกระบวนการบำบัดรักษา ช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน