กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม (กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัยฯ รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษ


     วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้างในสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ "การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามแนวประชารัฐ" โดยมี นายอารียวรรธน์ นามศรีชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยฯ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัยฯ และการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย ให้แก่นายจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณโรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน