กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ก.แรงงาน ส่ง 5 เสือ ช่วยลูกจ้างโรงงานแบตเตอรี่ หางานใหม่ จ่ายว่างงาน ตรวจสอบสิทธิพึงได้


              ปลัดกระทรวงแรงงานสั่งการหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ลูกจ้างโรงงานแบตเตอรี่ ย่านสำโรง ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย หาตำแหน่งงานว่างรองรับ จ่ายประกันการว่างงาน และฝึกทักษะทางด้านอาชีพตามความต้องการต่อไป

 

              นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สื่อนำเสนอข่าวกรณี “โรงงานแบตเตอรี่ เลี้ยงข้าวมื้อสุดท้าย ก่อนปิดโรงงาน” ตนได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบตามอำนาจหน้าที่ เบื้องต้นได้รับรายงานจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรปราการ ว่าโรงงานแบตเตอรี่ตามข่าว ตั้งอยู่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกิจการ ผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า โรงงานประสบปัญหาและมีการหารือกับสหภาพแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 มีการโยกย้ายลูกจ้างแผนกแบตเตอรี่รถยนต์ ประมาณ 200 คน ไปปฏิบัติงานแผนกผลิตถ่านอัลคาไลน์ ต่อมาจึงมีการเลิกจ้างลูกจ้างโดยตกลงกันทำงานวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของลูกจ้างแผนกแบตเตอรี่ฯ จำนวน 130 คน ซึ่งเป็นการจากกันด้วยความเข้าใจ นายจ้างได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว ท้งนี้ ตนได้สั่งการให้ หน่วยงานในสังกัดร่วมกันชี้แจงสิทธิ หน้าที่และสิทธิประโยชน์แก่นายจ้างและลูกจ้างตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง การใช้สิทธิประกันการว่างงาน การหาตำแหน่งงานว่างรองรับ การฝึกทักษะทางด้านอาชีพตามความต้องการ และการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

 

              ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวต่อว่า พนักงานตรวจแรงงาน สสค.สมุทรปราการ ได้ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทราบว่าลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด/เงินค่าขอบคุณพิเศษตามอายุงาน ต่ำสุด 2 เดือน และสูงสุด 6 เดือน/ค่าสูงอายุ คิดอายุตัว 40 ปีขึ้นไป ต่ำสุด 2 เดือน และสูงสุด 6 เดือน อย่างไรก็ตาม พนักงานตรวจแรงงานจะติดตามสถานการณ์การเลิกจ้างรายนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่อไป ซึ่งลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-394-6644 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

 


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน