กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


                  วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) สาระสำคัญตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขออนุมัติจัดให้มีการเรี่ยไรต่อ กคร. โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาเป็นงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) 22 จังหวัดชายทะเล และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และเจ้าหน้าที่กองบริหารการคลัง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบริหารการคลัง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน