กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกกลุ่มบริหารงานบุคคลบางกะดี ครั้งที่ 1/2566


     วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกกลุ่มบริหารงานบุคคลบางกะดี ครั้งที่ 1/2566 และการสัมมนาพิเศษหัวข้อ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับโลกการทำงานยุคใหม่” โดยมี นายไกรสร ลาภตระการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี สมาชิกกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม ทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน