กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.ตรวจเยี่ยมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1


           วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจเยี่ยมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวนผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน รวมทั้งสิ้น 2,537 คน และมีผู้มาเข้ารับการประเมิน จำนวน 1,582 คน คิดเป็นร้อยละ 62.36


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line