กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการ กสร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 71 ปี ก้าวสู่ปีที่ 72 อสมท.


วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 71 ปี ก้าวสู่ปีที่ 72 อสมท. โดยมีนางมารศรี ใจรังสี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 71 ปี ก้าวสู่ปีที่ 72 อสมท. โดยมีนายผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line