กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 3/2566


        วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 3/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ คำร้องที่สามารถยุติได้โดยการตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จำนวน 1 เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 1 คน และการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการฯ จำนวน 1 เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 35 คน เรื่องเพื่อพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 ของนายจ้าง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 6 คน และการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อรับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่ต่อสู้คดีแทนคณะกรรมการฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี ผู้บริหารกรม คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน