กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการ กสร. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 9 สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36


วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น. นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 9 สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 โดยมี คุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน