กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จ่อออกคำสั่งเคสนายจ้างรถทัวร์ จ.ชัยภูมิ หากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน


               กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกสอบนายจ้างรถทัวร์ชัยภูมิ ปมให้ลูกจ้างขับรถเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมตรวจสอบสภาพการจ้าง การทำงาน หากพบปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ออกคำสั่งทันที

                นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึง กรณีสื่อนำเสนอข่าวเมียโชเฟอร์สุดทน! ผัวขับรถทัวร์ไปกลับ ชัยภูมิ-กทม. 3 รอบติดไม่ได้พัก จนเกิดอาการวูบว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (สสค.ชัยภูมิ) เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นได้รับรายงานจากพนักงานตรวจแรงงานว่า บริษัทรถทัวร์ตามข่าว ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประกอบกิจการ ขนส่งผู้โดยสาร และจากการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากทั้งนายจ้างและลูกจ้าง มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น การจ่ายค่าจ้าง การเก็บเงินประกัน การกำหนดเวลาทำงาน เป็นต้น ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้รับหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากลูกจ้างไว้แล้ว รวมทั้งได้เชิญนายจ้างมาพบเพื่อให้ข้อเท็จจริงและนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเพิ่มเติม ทั้งนี้หากพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จะดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

             อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเน้นย้ำ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง และต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้างก่อน และห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานก่อนครบระยะเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว ทั้งนี้ นายจ้าง ลูกจ้าง สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ที่สายด่วน 1506 กด 3 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน