กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ประจำปี 2566


          วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วยนายสมพจน์ กวางแก้ว นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณโถง ชั้น 8 สำนักอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
          ในการนี้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นตัวแทนผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมฯ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นำกล่าวและร่วมรดน้ำขอพรจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน