กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 1/2566


วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญเพื่อทราบสถานการณ์เศรษฐกิจและแรงงาน, โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศระยะ 5 ปี นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด รวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ด้วย ทั้งนี้สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในคณะกรรมการชุดนี้ รวมถึงพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือและคณะอนุกรรมการศึกษารูปแบบการจ้างงานรายชั่วโมง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการผู้แทนภาครัฐ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน