กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ลงพื้นที่โครงการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 4 ภาค ครั้งที่ 3 จ.สงขลา พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สสค.สงขลา


         วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี ลงพื้นที่โครงการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 4 ภาค ครั้งที่ 3 เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ณ สถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดสงขลา

          ต่อมาเวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานพร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา โดยมี นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน