กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่นที่ 3


วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่นที่ 3 โดยมี นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง การงบประมาณ และการพัสดุที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่กองบริหารการคลัง รวมทั้งสิ้น 50 คน ทั้งนี้กำหนดการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566 ณ โรงแรม อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน