กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร ครั้งที่ 1/2566


        วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ 1. ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ 2. การติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการด้านการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร และคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบ จำนวน 58 แห่ง และ 3. การจัดกิจกรรม “10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” และ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป. ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร” โดยมี นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. , นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน , นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน , คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน