กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขยายเวลารับสมัครสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจต้นแบบ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” และการคัดเลือกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566


รายละเอียดตาม QR Code หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ “กองสวัสดิการแรงงาน”


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน