กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม


     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าพบหารือข้อราชการกับนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป, นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม และรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการเข้าร่วมประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2566 ที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก รวมถึงบทบาทของไทยในเวทีนานาชาติด้านแรงงาน โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน , นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน