กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 สำหรับพนักงานตรวจแรงงาน


วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ 2565 รุ่นที่ 2 สำหรับพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน วัตุประสงค์เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ทราบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติงาน และเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2566 โดยมี นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร 


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน