กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.ร่วมนำเสนอและตอบข้อซักถามการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3


      เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2566 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายจูสต์ คอร์เธ่ ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคมคณะกรรมาธิการยุโรป ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งการประชุมระดับสูงด้านแรงงาน จัดขึ้นภายใต้ ข้อตกลงการบริหารจัดการสำหรับการประชุมหารือด้านแรงงาน (Labour Dialogue) ระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคมแห่งคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งริเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยสหภาพยุโรปเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับสูงฯ ครั้งที่ 3 ในรอบ 3 ปี ภายหลังประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับสูงฯ ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2563 โดยสหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับประเด็นด้านแรงงาน โดยเฉพาะการเคารพหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ การขจัดแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก สิทธิมนุษยชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ และแรงงานในภาคประมง โดยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมนำเสนอและตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน